เงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด

โครงการโครงการ พฤกษ์พิมาน เดอะแกรนด์ ไพรเวท รังสิต-คลอง 2 เจ้าของโครงการ บริษัท บัวทอง แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
กรรมการผู้จัดการ นางสาววิรินทร์ญา งามเลิศพัฒนสิน ทุทุนจดทะเบียน 35 ล้านบาท (ชำระเต็ม) ที่ตั้งสำนักงาน 155/5 หมู่ 10 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โฉนดที่ดินเลขที่ 140384 , 140383 , 140387 และ 191827 รวม 4 โฉนด ที่ตั้งโครงการ ซอยบงกช33 ถนนเลียบคลองสอง ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ 4-0-90.1 (ไร่-งาน-ตร.ว.) ใบอนุญาตจัดสรรเลขที่ 35/2562 ที่ดินมีภาระผูกพันกับ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน) เริ่มต้นก่อสร้าง เดือน ธันวาคม 2561
คาดว่าจะแล้วเสร็จ ตุลาคม 2562 (บางส่วน) สวนสาธารณะ เป็นทรัพย์สินส่วนกลาง *ตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด ภาพและบรรยากาศจำลอง

พร้อม*โปรโมชั่น * บ้านเดี่ยว ราคาเริ่ม 4.59 ล้านบาท * ที่ดินมาตรฐาน 50.10 ตรว. จำนวน 8 ยูนิต ตั้งแต่ วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
เงื่อนไข ลูกค้าจะต้องจองและทำสัญญาจะซื้อจะขายภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 จองวันนี้รับเพิ่ม
ชุด Smart Home (กล้องวงจรปิด 2 ตัว +ประตู door lock digital+ ชุดประตูรั้วอัตโนมัติ) ตามมาตรฐานโครงการ พฤกษ์พิมาน เดอะแกรนด์ ไพรเวท รังสิต-คลอง 2
จะได้รับหลังโอนกรรมสิทธิ์แล้วภายใน 30-60 วัน และรับได้ที่โครงการ พฤกษ์พิมาน เดอะแกรนด์ ไพรเวท รังสิต-คลอง 2 (โปรฯทั้งหมดนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นส่วนลดเงินสดได้ )
โครงการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่างๆในเอกสารฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สามารถสอบถามรายละเอียด ได้ ณ โครงการ ติดต่อโครงการ โทร. 082 474 2222

 
Visitors: 53,411