Message from CEO                                                         


 

บริษัท บัวทอง แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (พัฒนาโครงการ)                   

บริษัท บัวทอง เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (พัฒนาโครงการ)

บริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (รับบริหารงานขายและการตลาดโครงการ)

                                                                                             

 

บริษัท บัวทอง แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด หนึ่งในบริษัทในเครือของ บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2545 โดย ดร.นพวัตติ์ งามเลิศพัฒนสิน เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ประเภท ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด และบ้านเดี่ยว มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 35 ล้านบาท และ พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในเขตจังหวัดนนทบุรี และปทุมธานี 

เพื่อรองรับการขยายตัวของประชากรในชุมชน

ภายใต้แบรนด์ “พฤกษ์พิมาน" และ “ทิพย์พิมาน” มุ่งมั่นและพัฒนาที่จะขยายโครงการอย่างต่อเนื่องสู่ความเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ ระดับแนวหน้าที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านคุณภาพสินค้า

และการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมประสานแนวคิดประสบการณ์ของทีมงานมืออาชีพ ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างมีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บัวทอง แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ให้ความสำคัญกับลูกค้าที่จะเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในโครงการคุณภาพ เรามีความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างจริงจัง 

ตั้งแต่การเลือกสรรทำเลที่ดี การวางผังโครงการ การออกแบบตัวอาคาร การวางรากฐาน การบริหารระบบงานภายใน เน้นย้ำให้ตรงใจผู้บริโภค 

โดยเราจะคำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่มุ่งเน้น ถึงคุณภาพชีวิต ที่สมบูรณ์แบบตลอดจนการพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ 

จนทำให้ แบรนด์ “พฤกษ์พิมาน” และ “ทิพย์พิมาน”เป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งในวงการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และผู้บริโภค เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

 

          ณ วันนี้ บัวทอง แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สามารถสร้างความเชื่อมั่นด้วยความสำเร็จ จากการพัฒนาโครงการ กว่า 15 โครงการ เป็นประกัน

 

 

                                                                    คุณนพวัตติ์ งามเลิศพัฒนสิน

                                                                    ประธานกรรมการบริหาร

                                                                    บริษัท บัวทอง แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ และบริษัทในเครือ

 

 

 

 

Visitors: 53,408